Resultatet kuttes etter nedskrivninger

Årsresultatet i Deep Sea Supply tynges ytterligere.

Saipems rigg Scarabeo 8 slepes av Deep Sea Supplys Sea Bear og Sea Wolf 1. Foto: Deep Sea Supply

Deep Sea Supplys årsresultet for 2015 reduseres fra et tap på 120,5 millioner dollar, til et tap på 151,4 millioner dollar.Årsaken er ifølge en børsmelding mandag at selskapet tar en ekstraordinær nedskrivning knyttet til joint venturet Dess BTG på 30,89 millioner dollar. Ifølge meldingen er Dess BTG i en utfordrende økonomisk situasjon, og Deep Sea Supply mener det nå er 50 prosent sannsynlighet for at jv-et ikke lenger kan fortsette driften.Det opplyses imidlertid at samtaler med långiverne går fremover, og at selskapet er optimistisk med tanke på å nå en enighet.Les hele meldingen her!


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker