Svakere ordreinngang enn ventet

Tallene for industriordre og ordre for varige goder i USA er nå sluppet.

Børs

Industriordrene i USA var ned 1,7 prosent på månedsbasis i februar, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter mandag.En sammenstilloing fra Bloomberg viste ifølge TDN Finans at det på forhånd var ventet at industriordrene ville falle med 1,7 prosent.Industriordre-tallene for februar ble revidert fra en opprinnelig meldt oppgang på 1,6 prosent til 1,2 prosent.Ordreinngangen for varige goder falt 3,0 prosent i februar, viser endelige tall. De foreløpige tallene viste en nedgang på 2,8 prosent på månedsbasis. Det var ikke ventet revideringer.Eksklusive transport var ordreinngangen for varige goder ned 1,3 prosent på månedsbasis, mot et foreløpig rapportert fall på 1,0 prosent.Snaue ti minutter før tallene ble sluppet var indeksene i USA ned rundt 0,2 prosent. Kort etter at tallene ble kjent er markedet såvidt i pluss.

makrotall
wall street
industriordre
ordre for varige goder
Nyheter
Makro
Børs