Vraker kjøpsanbefaling på XXL

DNB Markets ser begrenset potensial.

Børs

I sin aksjerapport torsdag har DNB Markets tatt for seg XXL i forkant av kvartalstallene 27. april.Her venter meglerhuset en topplinje rundt 2 prosent høyere enn konsensus, men samtidig en EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) som er 8 prosent lavere enn forventningene i markedet.- Påskeeffekter og tilbudssalg er estimert å redusere marginen i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, heter det.Ved et uendret kursmål på 105 kroner verdsettes selskapet ifølge DNB Markets med 20-40 prosent premie på i forhold til multiplene for sammenlignbare aktører.- Gitt selskapets høyere vekst, og også våre forventninger om at de i løpet av året vil annonsere inntreden i nye markeder, mener vi denne premien er berettiget, men ser samtidig begrenset videre potensial, går det frem av rapporten.Meglerhuset tar derfor anbefalingen på XXL ned fra kjøp til hold.XXL figurerer nokså høyt på taperlisten torsdag, og faller 5,0 prosent til 95 kroner.

xxl
dnb markets
kjøpsanbefaling
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse