Disse selskapene går eks. utbytte torsdag

Fire aksjer noteres eksklusive utbytte i dag.

Børs

Fire aksjer noteres eksklusive utbytte torsdag.Statoil går eks. utbytte på 0,2201 dollar og eks. rettigheter til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for fjerdekvartal 2015 fra og med i dag, 12. mai 2016.Aksjene i Telenor noteres eks. utbytte på 4,00 kroner fra og med i dag. Oppgjørsdato er 13. mai og utbetaling forventes 26. mai 2016.Generalforsamlingen har i tillegg gitt styret fullmakt for ytterligere utbytteutdelinger, hvoretter styret har til hensikt å beslutte et andre halvårlig utbytte på 3,50 kroner per aksje. Dette vil gi et samlet utbytte for 2015 på 7,50 kroner per aksje.Aksjene i Schibsted handles eks. utbytte på 1,75 kroner per aksje fra og med i dag.Aksjene i Kid noteres ex utbytte 1,50 kroner fra og med i dag

utbytte
børs
aksjer
Nyheter
Børs