DNB innkaller aksjonærene for å endre vedtektene

DNB innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å endre en «uheldig formulering» som ikke tillot gjenvalget av styreleder Anne Carine Tanum.

Banken endret sine vedtekter under generalforsamlingen i fjor for å tilpasse vedtektene til den nye finansforetaksloven. I tillegg ble det gjort noen språklige endringer, som ikke hadde til hensikt å endre meningsinnholdet.Da endringene ble foretatt, fikk imidlertid bestemmelsen om hvor lang tjenestetid tillitsvalgte kan ha en «uheldig formulering», skriver DNB i innkallingen til ny generalforsamling.Dagens vedtekter sier at ingen kan ha styreverv sammenhengende i mer enn tolv år. Dagens styreleder Anne Carine Tanum har imidlertid sittet i styret siden 1999 og har vært styreleder siden 2008.Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen endrer vedtektene til følgende: «Ingen kan være medlem av eller leder for styret i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år. Det begynner å løpe en ny 12-årsfrist dersom et ordinært medlem av styret blir valgt som styreleder eller motsatt. Ingen kan ha verv som ordinært styremedlem og/eller styreleder i et lengre samlet tidsrom enn 20 år».Den ekstraordinære generalforsamlingen holdes 13. juni. (©NTB)