DOF i pluss, men markedet er knalltøft

De frykter for likviditet og brudd på lånebetingelser i Austevoll.

Mons Aase. Foto: Finansavisen
Børs

DOF ASA melder om et resultat etter skatt på 267 millioner kroner i 1. kvartal 2016, mot minus 4 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,07 kroner, mot minus 0,69 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 315 millioner kroner, sammenlignet med minus 84 millioner kroner året før.Driftsresultatet (EBIT) ble 190 millioner kroner, mot 612 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2.075 millioner kroner, sammenlignet med 2.388 millioner kroner i 1. kvartal 2015.- Sterkt nedadgåendeDOF-styret understreker i rapporten at markedet fortsatt er sterkt nedadgående med lav tilbudsaktivitet i flere regioner, og forventer et krevende marked og økt motpartsrisiko for konsernets flåte gjennom 2016.Konsernet har gjennomført flere salg i løpet av de siste 12 måneder, og har en kontraktsdekning på 73 prosent for resten av 2016. Samtlige skip under bygging er sikret faste kontrakter.- En negativ markedsutvikling har imidlertid medført betydelig høyere risiko for lavere beskjeftigelse og redusert inntjening for de skip som ikke var sikret kontrakt ved inngangen til året, og for de skipene som skal fornyes i 2016 og fremover. Usikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen er betydelig større enn normalt, heter det.Konsernets verdier i skip, utstyr og investeringer i joint ventures kan ifølge styret bli utfordret dersom den negative markedsutviklingen ytterligere forverres.- Dette kan igjen påvirke konsernets likviditet og oppfyllelse av finansielle covenants, skriver styret videre.Her er rapporten .DOF SubseaDOF Subsea melder om et resultat etter skatt på 316 millioner kroner i 1. kvartal 2016, mot 139 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt gikk fra 122 til 345 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 154 millioner kroner, mot 442 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1.343 millioner kroner, sammenlignet med 1.558 millioner kroner i 1. kvartal 2015. DOF Subsea solgte i januar Skandi Protector. To nybygg er levert etter balansedagen, hhv. et rørleggingsfartøy eid av DOF Subsea og Technip, og et ankerhåndteringsfartøy eid av Norskan.Begge nybygg var sikret langsiktige kontrakter ved levering.Her er rapporten og presentasjonen.

dof asa
supply
resultatsesong
Nyheter
Børs