Farstad Shipping stoler på egne tall

Farstad-sjef Karl-Johan Bakken har liten sans for VesselsValues måte å verdsette offshore service-skip på.

Far Sirius. Foto: Farstad Shipping
Børs

Farstad Shipping er håpløst forgjeldet dersom man legger VesselsValues verdier til grunn. Ålesund-rederiet mener deres egne tall er mer relevante, skriver Dagens Næringsliv.Markedsverdien av Farstad Shipping 50 ankerhåndterings- og plattformforsyningsskip beregnes ifølge VesselsValue til 906 millioner dollar, tilsvarende drøye 7,5 milliarder kroner. Selskapet selv opererte ifølge avisen ved årsskiftet med bokførte verdier på de samme skipene på 12.429 millioner kroner, og Farstad-sjef Karl-Johan Bakken mener tallene ikke er sammenlignbare.- Vi har omfattende prosesser i forbindelse med fastsettelse av bokførte verdier. To ganger i året innhenter vi priser på våre skip fra tre uavhengige skipsmeglere, som har hjulpet oss med dette i over 20 år. De sitter på mye kunnskap og kompetanse. I tillegg tar vi hensyn til bruksverdien, sier han, og påpeker at de på samme måte gjør vurderinger av markedet og den antatte utviklingen fremover.- Vi har ikke investert i skipene for å selge dem, men for bruk i vår industrielle virksomhet. Verdivurderingene VesselsValue gjør, baserer de seg på et øyeblikksbilde som viser hva skipene kan omsettes for der og da, gitt at de ikke har kontrakter, sier Bakken til avisen.Shippingprofessor ved NHH, Roar Ådland, mener rederienes kritikk av VesselsValues verdsettelser i stor grad er irrelevant.- Under forutsetning av at prisestimatene er gitt på basis av certepartifritt skip vil man uansett ikke kunne ta hensyn til hvor god den eksisterende kontrakten eller kvaliteten på kunden er. Verdien av inngåtte kontrakter med oljeselskaper eller andre befraktere må analyseres separat og vurderes mot dagens markedsrate, sier Ådland til DN, men påpeker at VesselsValues, med sin database på kun 660 salg, på den andre siden har et meget dårlig statistisk grunnlag for verdsettelse.

farstad shipping
vesselsvalue
karl-johan bakken
roar ådland
Nyheter
Shipping
Børs