Olaug Svarva - Foto: Scanpix

Folketrygdfondet tapte 4,5 milliarder

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var -2,2 prosent i første kvartal 2016. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

Folketrygdfondet hadde et resultatet på -4,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2016, og ved utgangen av kvartalet var kapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 194 milliarder kroner.Avkastningen på aksjeporteføljen var -4,8 prosent i første kvartal, som er 0,7 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen for aksjer.Avkastningen til renteporteføljen var 1,6 prosent, som var om lag det samme som for referanseindeksen for renter.Folketrygdfondets forvaltning av SPN har gitt en årlig avkastning på 7,4 prosent siste 5 år og 6,9 prosent siste 10 år, som er henholdsvis 0,8 og 1,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.Rapporten for 1. kvartal 2016 og porteføljeutvikling.Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.Referanseindeksen, som SPN måles mot, og som er fastsatt av Finansdepartementet, har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.Største aksjebeholdninger per 31.03.2016, i millioner kroner:- Statoil 15 302- Telenor 10 529- DNB 10 151- Orkla 6 481- Yara International 5 787- Marine Harvest 5 510- Norsk Hydro 4 687- Schibsted 4 016- Novo Nordisk 3 304- Gjensidige Forsikring 3 121


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også