Hofseth BioCare tapte 28 mill.

toppsjef, biotek, sunnmøring

- Kvartalstallene gjenspeiler den snuoperasjonen som gjennomføres i Hofseth BioCare.

Hofseth BioCare melder om et resultat før og etter skatt på minus 28,2 millioner kroner i 1. kvartal 2016, mot minus 18,9 millioner kroner i samme periode året før. Resultat per aksje ble minus 0,26 kroner, mot minus 0,19 kroner ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 25,5 millioner kroner, mot minus 18,6 millioner kroner året før. Tallet er påvirket av nedskrivninger og andre effekter av strategiendringen.Driftsinntektene beløp seg til 5,4 millioner kroner, sammenlignet med 5,4 millioner kroner i 1. kvartal 2015.Kontantstrømmen fra driften var minus 14,4 millioner kroner, sammenlignet med pluss 8,8 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Kontanter og kontantekvivalenter var 2,9 millioner kroner ved utgangen av perioden.- Kvartalstallene gjenspeiler den snuoperasjonen som gjennomføres i Hofseth BioCare. Prosjektet går etter planen. Vi reduserer eksisterende varelager og forbereder oss på en ny start med forbedrede produksjonslinjer og høyere volumer fra juli og utover, sier Jon Olav Ødegård, administrerende direktør i Hofseth BioCare ASA.Etter utgangen av første kvartal, gjennomførte Hofseth BioCare en rettet emisjon på 23,6 millioner mot eksisterende aksjonærer og eksterne investorer gjennom utstedelse av 11,8 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 2 kroner per aksje. En reparasjonsemisjon vil bli gjennomført etter den ordinære generalforsamlingen.Her er rapporten.