Sevan Marine med lønnskutt og oppsigelser

Carl Lieungh. Foto: Finansavisen

Sevan Marine tar nå flere grep for å redusere kostnadene.

Sevan Marine iverksetter nå en rekke ytterligere sparetiltak, opplyses det i selskapets rapport for 1. kvartal.Innen Floating Production ble antall ansatte redusert fra 121 til 86 i løpet av 2015, og det nye målet er nå å redusere til 50 ansatte innen utgangen av 2016. I hele konsernet er antall ansatte redusert fra 200 til under 140 de siste 15 månedene.I tillegg kuttes nå lederlønningene i selskapet med 10-50 prosent. Alle ansatte i Sevan Marine har akseptert et lønnskutt på 7,5 prosentut 2016, samt redusert arbeidstid over sommeren. I tillegg har det ifølge selskapet blitt tatt grep for å forenkle og redusere ledergruppen.Sevan Marine tapte 8,1 millioner dollar i 1. kvartal 2016 , mot minus 4,5 millioner dollar i samme periode året før.Sevan Marines-aksjen har siden nyttår klatret 29,48 prosent til 22,40 kroner, mens den de siste tolv månedene er opp 17,28 prosent. I 2015 falt aksjen 13,50 prosent.Her er selskapets presentasjon for 1. kvartal.