Sparebanken Vest henter penger

Sparebanken Vest har utstedt et ansvarlig obligasjonslån.

Sparebanken Vest har i dag utstedt et ansvarlig obligasjonslån pålydende 300 millioner kroner med en kupong på 3M NIBOR + 2,80 prosentpoeng og med innbetalingsdato 12. mai 2016. Det ansvarlige obligasjonslånet har 10 års løpetid og førtidig innløsningsrett første gang 12. mai 2021. Formålet med låneopptaket er å styrke bankens kapitaldekning, og Finanstilsynet har godkjent låneopptaket. Lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM, opplyser banken. DNB Markets og Nordea Markets var tilretteleggere av lånet, og Norne Securities var co-tilrettelegger.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også