Spetalen kjemper for 820 eposter

Investoren har allerede fått ­skjermet over 39.000 eposter som advokatkorrespondanse under bokettersyn. 

I bokettersynet, som har pågått i flere av Øystein Stray Spetalens selskaper siden ifjor sommer, nekter han myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse, skriver DN.Ifølge avisen betviler Skattemyndighetene sterkt at disse epostene er å regne som advokatkorrespondanse, og mener de skal ha tilgang på alt i sitt første gjennomsyn av arkivet under bokettersyn.DN skriver at Spetalen fikk medhold i første runde mot skattemyndighetene i mars og fikk stanset innsyn med en midlertidig forføyning. Onsdag begynte andre runde hos Oslo byfogdembete.Skatt øst har allerede latt være å gå inn i over 39.000 eposter som de har sagt seg enig i er advokatkorrespondanse, men er sterkt uenig i at det er skattyter som skal avgjøre hvilke som er for advokatkorrespondanse å regne.Avisen opplyser om at av de 820 epostene er 72 prosent brev hvor navn på advokat er nevnt i teksten, mens i 25 prosent var en advokat satt i kopi eller blindkopi-feltet. I tre prosent av epostene er de rettet til advokat og minst tre andre mottagere.– For å kunne gjennomføre sin kontrolloppgave, må skattemyndighetene kunne gå igjennom hele arkivet uten begrensninger i første runde. Det er deres eneste mulighet til å kontrollere hva skattytere oppgir, sa myndighetenes representant, Anders Flaatin Wilhelmsen, advokat hos Regjeringsadvokaten til avisen.Wiersholm-advokat Anders Ryssdal, som har tatt over saken fra sin kone - advokat Bettina Banoun, representerer Ferncliff og Saga Tankers. – Ligningsmyndighetene forutsetter at de har tilgang. Det er en radikal tilnærming fra et offentlig organ, sa Ryssdal til avisen.