Foto: Scanpix

Storaksjonær sa «nei» til Norwegian

Men forslaget gikk likevel gjennom.

«Opsjonsprogrammet vil bli fornyet av styret på linje med tidligere programmer». Det er alt Norwegian-styret skriver om sine planer for et opsjonsprogram for konsernsjef Bjørn Kjos og resten av ledelsen i Norwegian i sin årlige redegjørelse. Folketrygdfondet, eller Statens pensjonsfond Norge som det offisielt heter, er misfornøyd, ifølge DN.– Styrets forslag til opsjonsprogram i Norwegian er ikke beskrevet i innkallingen, og det foreligger ikke et vedtak for ordning. Derfor er det vanskelig å vurdere og ta stilling til programmet, sier aksjedirektør Nils Bastiansen i Folketrygdfondet til avisen, og fortsatte: – Vi forventer at styret har en konkret beskrivelse av ordningen, og denne forelå ikke på tirsdagens generalforsamling. Dermed kunne vi ikke stemme for det.Teknisk sett stemte fondet mot tre av styrets forslag, som alle kan ha tilknytning til opsjonsprogrammet, men det var tilstrekkelig flertall blant de øvrige aksjonærene for forslagene.Folketrygdfondet ba ifølge avisen på sin side om å få sitt syn protokollført.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også