Tidligere Telenor-topper stiller ikke til høring

Pål Wien Espen vil ikke svare i Stortinget av «formelle og prinsipielle årsaker».

Børs

Tidligere finansdirektør Richard Olav Aa i Telenor ønsker ikke å møte i Stortingets Vimpelcom-høring fredag. Heller ikke tidligere juridisk direktør Pål Wien Espen stiller, ifølge DN.Begge de to ble i november 2015 fristilt under selskapets interne gransking, og sluttet i selskapet da resultatet av granskingen ble offentliggjort den 29. april.Aa begrunner sitt avslag med at han basert på en samlet vurdering av situasjonen har konkludert med å takke nei til invitasjonen om å delta i høringen. Han legger dessuten til at han har avgitt en grundig forklaring om saken til Deloitte.Pål Wien Espen skriver i en pressemelding onsdag at han har takket nei til å møte i høringen av «formelle og prinsipielle årsaker»:«Selskapsrettslig representeres selskaper overfor omverdenen kun ved styret, normalt ved dets leder, og konsernsjef. Slik må det også være i den formelle sammenhengen som stortingshøringer er. Det er derfor ikke riktig at jeg som tidligere, underordnet ansatt i Telenor, deltar i høringen. Jeg har dessuten ikke deltatt i eiermøter, jeg har aldri deltatt i møter med nåværende eller tidligere statsråd, jeg har aldri drøftet statens eierskapsutøvelse med departementet og jeg har kun vært rådgiver for styret og konsernsjefen i denne saken», heter det i meldingen.«Dette handler fra min side verken om hemmelighold, eller om å ikke ville bidra til å opplyse saken. Jeg har på alle måter sørget for at Telenor har bistått etterforskende myndigheter på en god måte, noe selskapet også er blitt berømmet for. Jeg har dessuten stilt meg fullt ut til disposisjon for Deloitte i deres gjennomgang. Fremtredende medlemmer av komitéen har etter offentliggjøringen av Deloitte-rapporten, gitt inntrykk av at det er gjort forsøk på å skjule korrupsjon i VimpelCom.  Dette er nå gått så langt at det skapes inntrykk av at Telenor har løyet for å skjule slik korrupsjon. Dette er fullstendig uten rot i virkeligheten», fortsetter Espen, og avslutter:«Konklusjonene i Deloittes rapport betegnes av enkelte som svært alvorlige. Deloitte konkluderer etter et halvt års omfattende granskning med at intet ulovlig er skjedd, at ingen i Telenor har vært involvert i korrupsjon, samt at selskapets regler og systemer ikke er brutt. At dette er svært alvorlig, er for meg vanskelig å forstå». 

telenor
vimpelcom
pål wien espen
richard aa
Nyheter
Børs