20 års reise over for Røkke

Kjell Inge Røkke takker for seg.

Lerøy Seafood varslet i ettermiddag markedet om at selskapet overtar Akers aksjer i Havfisk og Norway Seafoods.Aksjesalgene vil frigjøre i overkant av to milliarder kroner til Aker, og dette øker investeringskapasiteten for Akers industrielle satsing fremover, skriver Aker i en børsmelding torsdag.Salgene vi gi Aker en regnskapsmessig gevinst på ca. 1,6 milliarder kroner.- Jeg har gjennom 20 år vært med å bygge og utvikle det som i dag er Havfisk og Norway Seafoods. Det er mye jeg er stolt over, men det er ikke alt vi har lykkes med i vår eierperiode. Når Aker først fikk et tilbud som vi mener er økonomisk akseptabelt, kunne ikke fangst- og foredlingsselskapet fått en bedre eier, sier Akers hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke i en kommentar.- Imponert over MøgsterRøkke forteller at han ble introdusert for Helge Møgster og hans familie for 29 år siden, og at han er imponert over hva han har fått til av industriell utvikling.- At Møgster nå får anledning til å kombinere det beste av rødfisk og hvitfisk, vil være til glede for lokalsamfunn hvor Norway Seafoods er etablert, og for Helge Møgster og hans medaksjonærer, fortsetter Røkke, før han takker for sin reise i norsk hvitfisknæring.- Takken går spesielt til fiskere, ansatte, støttespillere og kritikere. Uten meningsbrytning blir det ikke fremgang. Muligheten til å etablere et internasjonalt sjømatkonsern innen rødfisk og hvitfisk er en mulighet norsk hvitfisknæring fortjener, avslutter Røkke.Røkke har litt fisk igjenKonserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker sitter igjen med blandede følelser etter at Havfisk og Norway Seafoods ikke lengre blir en del av Aker.- Samtidig er det min klare overbevisning at Lerøy blir en god og motivert eier med de nødvendige forutsetninger og ressurser for å utvikle selskapene videre til det beste for de ansatte, og også som forvalter av det samfunnsansvar som ligger i å disponere over nasjonale fiskeressurser og viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge, sier han.Akers fiskerisatsing fremover vil være bærekraftig krillfangst og marin bioteknologi gjennom Aker BioMarine.I tillegg har Aker, sammen med Norway Royal Salmon, søkt om 15 utviklingskonsesjoner for oppdrett av laks i offshore havbruksanlegg.Hele Aker-meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også