I torsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Stolt-Nielsen og BW Offshore. Thin Film Electronics får derimot en kjøpsanbefaling.- Thin Film Electronics ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har den siste uken falt med nesten 20 prosent, og nærmer seg støtten ved 4,20 kroner. Ved videre oppgang ligger det noe motstand rundt 5,70 kroner. Brytes derimot støtten vil dette være et negativt signal. Negativ volumutvikling på kort sikt svekker aksjen noe, men volumbalansen på mellomlang og lang sikt er fortsatt positiv. Det er ikke blitt rapportert om handelsaktivitet blant innsidere i 2016. Aksjen er svært volatil med en gjennomsnittlig prisendring per måned på over 30 prosent. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Stolt-Nielsen har brutt ut av en stigende trendkanal, noe som indikerer at aksjen forventes å ha en tilnærmet horisontal utvikling i tiden fremover. Kursen har dessuten brutt ned gjennom tidligere støttenivåer og utløst negative signaler. Ved en videre nedgang ligger det støtte først ved 77 kroner, mens det ligger motstand over dagens nivå ved 104, 110 og 118 kroner. Dette gir et negativt forhold mellom risk og reward på mellomlang sikt. Brudd opp gjennom motstandsnivåene vil nøytralisere de negative signalene. Volumutviklingen er negativ. Dette svekker aksjen på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- BW Offshore har brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal, noe som signaliserer en sterkere falltakt fremover. Volumbalansen er negativ og varsler om en økende usikkerhet blant investorene. Nedsiderisikoen er høy ettersom det ikke er identifisert noe støtte under dagens nivå. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler, men dette vektlegges lite i totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.