AF Gruppen har i dag utvidet den eksisterende flervaluta kassekreditten i Danske Bank fra 800 millioner kroner til 1.200 millioner kroner. Kassekreditten fornyes årlig. AF har i tillegg til denne kassekreditten en rullerende kredittfasilitet i Handelsbanken på 600 millioner kroner samt en kassekreditt i DNB på 80 millioner kroner.AF Gruppen hadde ved utgangen av 1. kvartal netto rentebærende fordringer på 705 millioner kroner (375) og selskapets kreditt- og lånefasiliteter var ubenyttet.- Avtalen og de økte kredittrammene sikrer oss finansiering de neste årene og gir oss den nødvendige handlefrihet til å gjennomføre selskapets vekststrategi, sier Sverre Hærem, konserndirektør finans i AF Gruppen.