Fredag 10. juni er det fem nye aksjer i Norden Topp 10.Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, en norsk og tre danske aksjer. Denne gang er ingen finske aksjer med i det gode selskap.
Subsea 7 er ukens norske aksje.Netent AB(NETB.ST) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 88.8 (-1.6)Bilia A(BILIA.ST) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 193.5 (-2.5)Swedish Match(SWMA.ST) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 282.2 (-1.4)Skanska B(SKAB.ST) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 180.6 (-2.3)Rockwool International B(ROCKB.CO) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 1268 (5)Lundbergföretagen B(LUNDB.ST) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 473.7 (-3.3)Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 298.5 (-1.2)Subsea 7 S.A.(SUBC.OL) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 79.05 (-1.2)Arcam(ARCM.ST) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 206 (1.5)Zealand Pharma A/S.(ZEAL.CO) - 9. jun 2016. Siste sluttkurs: 123.5 (4.5)
Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.1.  Netent AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 86.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.  Bilia A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 136 kroner og motstand på 200 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 188 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.  Swedish Match viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 282 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 282 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.  Skanska B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 168 kronor. Videre oppgang til 193 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 178 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  5.  Rockwool International B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1075 kroner. Videre oppgang til 1342 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 1070 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  6.  Lundbergföretagen B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 440 kroner. Videre oppgang til 484 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 470 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 470 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  7.  Royal UNIBREW viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 281 kroner. Videre oppgang til 320 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 290 kroner og motstanden ved ca 308 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  8.  Subsea 7 S.A. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 76.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 76.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  9.  Arcam viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 205 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har støtte ved ca 190 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  10.  Zealand Pharma A/S. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 123 kroner. Videre oppgang til 168 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 119 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 119 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.