Carnegie er i dag ute med en ny sektorrapport på fisk.Konklusjonen er at lakseaksjer fortsatt er en god fangst.- Vi beholder vårt positive syn på laks på kort sikt. Til tross for en sterk aksjekursutvikling, tror vi markedet ennå ikke har tatt full høyde for det som ser ut til å bli en lengre periode med solide kontantstrømmer og gjennomsnittlig utbytteyield på 5-7 prosent, heter det i analysen ført i pennen av analytikerne Lage Bøhren og Salman Alam.Meglerhuset har høynet sine lakseprisestimater med 12 prosent til 57,70 kroner kiloen i 2016 og 58,20 kroner kiloen i 2017. Estimerte driftsresultater i 2016 og 2017 er jekket opp 16 prosent, og Carnegie ligger dermed 8-20 prosent høyere enn konsensus.Kursmålene på børsens fiskeaksjer indikerer en gjennomsnittlig oppside på 27 prosent de neste 12 månedene.Pene oppsiderToppvalgene er Marine Harvest, SalMar og Norway Royal Salmon.For førstnevnte er kursmålet nå 185 kroner, opp fra 155 kroner fra sektorrapporten i mars.Aksjen stiger 0,3 prosent til 139,70 kroner på Oslo Børs tirsdag, og Bøhren og Alam ser dermed er oppside på over 32 prosent fra dagens nivåer.For Norway Royal Salmon høynes kursmålet til 175 kroner, mens det er hevet til 290 kroner for Salmar.Norway Royal Salmon er uendret på 113 kroner tirsdag, mens Salmar faller 0,2 prosent til 235,50 kroner.Carnegie-duoen ser altså for seg en oppgang på hhv. 55 og 23 prosent fra dagens nivåer for de to aksjene.Stuper i Chile Analytikerne mener at rekordprisen (så langt i år) på 60 kroner kiloen, drevet av et syv prosent globalt tilbudsfall på årsbasis, viser en sunn etterspørsel og høyere betalingsvilje enn produsenter og industriobservatører har estimert.- «Etterspørselsødeleggelse» og mindre hylleplass for laks er fortsatt en risiko, men ser ingen indikasjoner på dette i kontraktsprissignalene de neste 12 månedene - 55-56 kroner kiloen. På disse nivåene er laks fortsatt priset bare så vidt over historiske rater mot alternative proteinkilder som biff og kylling, skriver de.Chiles lakseproduksjon er ventet å stupe i 3. og 4. kvartal 2016, som følge av høy dødelighet etter algeoppblomstring og generell nedskalering. - Vi spår rekordhøye priser i USA-markedet, noe som hovedsaklig vil komme Marine Harvests og Grieg Seafoods amerikanske virksomheter til gode. I Norge venter vi stabil vekst fra det nye lisensregimet som blir iverksatt i 2017. Dog har den pågående søknadsrunden for utviklingslisenser potensiale til å løfte volumene i 2019-20 og fremover, skriver Bøhren og Alam.
Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer , tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.