Statoil har nå fastsatt en kurs på 130,64 kroner i utbytteemisjonen for 4. kvartal 2015, opplyses det i en melding."Tegningskursen er, i tråd med vedtaket til den ordinære generalforsamlingen datert 11. mai 2016, fastsatt til et beløp som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene (9. og 10. juni) i Tegningsperioden for Utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %", heter det i meldingen.Den volumvektede gjennomsnittlige aksjekursen på Oslo Børs for de relevante handelsdagene var 137,52 kroner."For ADR-eiere (American Depositary Receipts) har den relevante USDNOK valutakursen blitt definert som gjennomsnittet av Norges Banks valutakurs de to siste dagene i tegningsperioden for utbytteemisjonen. Den gjennomsnittlige valutakursen for de relevante datoene var 8,1783. Tegningskursen per ADR er dermed fastsatt til USD 15,97", skriver Statoil.