Dette kan bremse bankenes utlånsappetitt

Forskjellene mellom yielden på papirer med kort og lang løpetid er svært liten. Dette er negativt for bankenes incentiv til å låne ut penger.

Samtidig ser vi at differansen mellom lange og korte renter minker kraftig. Amerikanske renter øker en del, men japanske er temmelig flate.- Før nullrentene pleide flate renter å signalisere resesjon, men det er ikke så klart at det gjør det mer, sier Bloombergs kommentator Scarlet Fu.Uansett er en minket forskjell i rentene negativt for bankenes insentiv til å låne ut penger. Med en brattere yieldkurve kan bankene låne billigere i det korte tidsperspektivet og låne ut til høyere rente i et lengre løp.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også