DNB Markets' Kristian Tunaal tar denne uken Aker ut av den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer.Inn i porteføljen kommer Marine Harvest Group.«Basert på fredagens sluttkurs på 198 kroner pr aksje fikk vi med oss en oppgang på nesten 7 prosent i Aker forrige uke. Dersom vi forutsetter en rabatt på 35 prosent i forhold til estimert netto underliggende verdi for Aker får vi en fair verdsettelse på 207 kroner pr aksje, hvilket impliserer en begrenset ytterligere oppside på rundt 4 prosent», skriver Tunaal