DNB opplyser i en pressemelding at de fortsatt ikke har mottatt noen stevning, og hevder Forbrukerrådet overfor DNB har bekreftet at denne ikke er ferdig. 
Bakgrunn: Forbrukerrådet mener 150.000 småsparere har betalt 690 millioner kroner for mye i gebyrer til DNB og har stevnet finanskonsernet.
  • Forbrukerrådet mener kundene har betalt for høye gebyrer for forvaltning av fondene DNB Norge, DNB Norge I og Avanse Norge I.
  • Forbrukerrådet mener DNB har markedsført disse fondene som aktivt forvaltet og at kundene dermed har betalt for at et eget forvalterteam skal plukke ut aksjer de tror vil gi bedre avkastning enn børsindeksen.
  • Forbrukerrådet mener imidlertid at alle de tre fondene i en lengre periode ble forvaltet passivt – som såkalte indeksfond. Dette er fond som automatisk speiler børsens indeks og som dermed er langt billigere enn aktive aksjefond. Forbrukerrådet mener derfor at de 137.000 småsparerne er blitt lurt til å betale for mye. 
Kilde: NTBI pressemeldingen skriver DNB videre at Forbrukerrådet også bekreftet overfor DNB at publiseringen av artiklene på nett skjedde ved en feiltagelse, og at artiklene ble så avpublisert, og deretter publisert igjen. - Feilen fikk uansett den effekten at mange av landets medier skrev en sak om søksmålet, uten at DNB har sett stevningen og dermed ikke kan gi noen reell kommentar til saken, sier DNB i meldingen.DNB skriver videre at de imøteser det endelige stevningsdokumentet fra Forbrukerrådet, og vil kommentere substansen i saken når dette foreligger. – Stevningen er rett rundt hjørnet, men den er ikke sendt, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerombudet til NTB.I tillegg til DNB Norge gjelder saken også de to aksjefondene DNB Norge I og Avanse Norge I.Forbrukerrådet mener DNB har markedsført disse fondene som aktivt forvaltet og at kundene dermed har betalt for at et eget forvalterteam skal plukke ut aksjer de tror vil gi bedre avkastning enn børsindeksen.* Et internasjonalt begrep som brukes for å beskrive indeksfond solgt og priset som aktivt forvaltede fond.* Et indeksfond er et aksjefond der børsens indeks automatisk kopieres, såkalt passiv forvaltning.* En børsindeks er sammensatt av børsens aksjeselskaper og gir børsens gjennomsnittsavkastning. Automatikken gjør indeksfond billige.* I aktive forvaltede aksjefond, forsøker derimot et forvalterteam å lete opp aksjer som skal gi bedre avkastning enn børsindeksen. Slike aksjefond er dyre.* For i det hele tatt å gi kundene mulighet til en bedre avkastning enn børsindeksen, som overgår de årlige forvaltningsgebyrene, må forvalter gjøre investeringer som avviker fra børsindeksen. Uten særlige avvik fra indeks, er fondet i praksis et indeksfond.* Finanstilsynet har slått fast at verdipapirfondet DNB Norge ikke avviker tilstrekkelig fra indeks. NHH har beregnet tilsvarende for ytterligere to fond i DNB Norge-familien.Kilde: NTB