Ett års utsettelse av finansreform

Europaparlamentet og - rådet har vedtatt å utsette MiFID II / MiFIR.

Finanstilsynet Solum, Stian Lysberg
Børs

Et nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter, MiFID II og MiFIR, ble vedtatt i EU våren 2014.  Ikrafttredelsesdato for dette regelverket ble opprinnelig fastsatt til 3. januar 2017. Rådet og Parlamentet har nå vedtatt å utsette ikrafttredelsesdatoen til 3. januar 2018, melder Finanstilsynet. Bakgrunnen for dette er blant annet tekniske utfordringer knyttet til IT-systemene for innsamling av data under virkeområdet til MiFID II/MiFIR. 

mifid ii
finanstilsynet
Nyheter
Børs