Jens Harald Henriksen kjøpte i dag 17.000 aksjer i B2Holding til kurs 12,50 kroner, går det frem av en børsmelding. Etter dette er Henriksen oppe i 20.057 aksjer i selskapet.Samtidig har Rasmus Hansson, direktør for forretningsutvikling/strategi/M&A), kjøpte 37.000 aksjer i B2Holding til samme kurs gjennom den relaterte parten RMH Invest. Hansson har nå 40.057 aksjer i selskapet, gjennom RMH Invest.