Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde gitt konsesjon til prosjektet, men dette ble påklaget av blant annet lokale hytteeiere, natur- og friluftsorganisasjoner og Fylkesmannen i Rogaland. Nå har Olje- og energidepartementet besluttet at klagene ikke tas til følge.– Gilja er et av de bedre vindkraftprosjektene departementet har behandlet. Prosjektet vil bidra til betydelig økt kraftproduksjon og gir sysselsetting i en region som står i en krevende situasjon. Jeg ønsker Fred. Olsen lykke til med det videre arbeid med å få realisert utbyggingen, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).Departementet opplyser at de har vurdert både landskapsvirkninger og friluftsinteresser og funnet at det var grunnlag for å gi konsesjon.– Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet og at konfliktene med naturmangfold er mindre enn det man normalt kan forvente ved såpass store vindkraftprosjekter, opplyser Olje- og energidepartementet.Daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland sier vedtaket er beklagelig. Forbundet var blant dem som klagde på den første konsesjonen. Han tror det er skepsis til vindkraft i befolkningen.– Det påvirker jo folks hverdagslandskap betydelig, sier han til .