I påvente av rentebeskjeden fra Fed var aksjemarkedene svakt opp onsdag. Sentralbanken holdt som ventet renten uendret i intervallet 0,25-0,5 prosent. Kort etter rentebeskjeden kom skiftet imidlertid fokus tilbake til Brexit-frykt. - Vi er mer bekymret for Brexit en vi er for Fed, sa Art Hogan i Wunderlich Securities til CNBC.Britenes folkeavstemming om medlemskapet i EU avholdes neste torsdag. Dow Jones endte ned 0,20 prosent til 17.640,17 poeng, S&P500 falt 0,18 prosent til 2.071,50 poeng mens Nasdaq falt 0,18 prosent til 4.834,93 poeng. Blandede makrotall tidligere på dagen hadde liten innvirkning på børsene. Færre søkte boliglånMBA-lånesøknader som viser lånesøknader for kjøp og refinansiering av bolig, var ned 2,4 prosent pr 10. juni. Uken før ble det rapportert en oppgang på 9,3 prosent.PPIProdusentprisene i USA var opp 0,4 prosent på månedsbasis i maiEn sammenstilling foretatt av Bloomberg viste ifølge TDN Finans at det på forhånd var ventet at produsentprisene ville stige med 0,3 prosent på månedsbasis.PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,3 prosent på månedsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.På årsbasis var produsentprisene ned 0,1 prosent, mens PPI eksklusive mat og energi var opp 1,2 prosent, mot en ventet oppgang på hhv. 0,1 og 1,0 prosent. Empire ManufacturingEmpire Manufacturing-indeksen endte på 6,01 poeng i juni, opp fra ikke-reviderte -9,02 i mai. En sammenstilling av estimater innhentet av Bloomberg viste ifølge TDN Finans at det på forhånd var ventet en indeks på -4,90.Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om den nåværende situasjonen og situasjonen seks måneder frem i tid.Empire Manufacturing er hver måned den første regionale undersøkelsen om forventningene til de amerikanske innkjøpssjefene. Indeksen ble første gang publisert i april 2002, men Fed har data tilbake til juli 2001.