- Markedet står overfor en risiko hvis det blir en Brexit. Ikke kun fordi nasjonen går ut av EU, men fordi andre kan komme til å følge, sa hedgefondforvalter Bill Gross til CNBC.- Italia eller Frankrike kan plutselig komme til å bestemme at landets egen nasjonale politikk bør gå foran EUs, fortsetter Gross.- Hvis det blir Brexit, vil frykten sette seg i finansmarkedene, og posisjoner i forhold til forventninger til vekst - blodfattig som det er i euroland - bli truet, sa Gross til nettstedet.