Siden oktober ifjor har et kobbel advokater og revisorer fra påtalemyndigheten, skattemyndig­hetene og Berge Gerdt Larsens forsvarerteam møttes i sal 1 i Gulating lagmannsrett, skriver DN.Avisen skriver at i dag avsluttes det som hittil er Norges mest omfattende økonomiske straffesak. Det er 11 år siden politiet i Bergen startet etterforskningen av Larsen etter anmeldelse fra skattemyndighetene.– Det har vært vanskelig for meg og mine å drive forretninger siden februar 2006 på grunn av denne rettssaken, sier Larsen til Dagens Næringsliv og peker på problemer med finansiering av prosjekter og tillit hos utenlandske investorer.Larsen vil ikke gi noen ytter­ligere kommentarer om selskapene eller om rettssaken som nå skal avsluttes.– Jeg vil vente med ytterligere kommentarer til denne saken er ferdig, sier han.Ifølge DN er 51 millioner dollar, eller over 400 millioner kroner, de siste årene betalt ut fra selskapene. Over 20 millioner dollar er betalt ut siden tingrettsdommen høsten 2013.Millionbeløpene er betalt ut til Berge Gerdt Larsen og aksjonærer som påtalemyndigheten mener er stråmenn for Larsen.Nesten alle aksjonærene er nære utenlandske samarbeidspartnere av Larsen gjennom en årrekke, med unntak av en amerikansk studievenninne.