Det betyr at investorene velger å sette pengene sine i statsobligasjoner med lang løpetid i land som regnes for å være solide og stabile. USA, Tyskland, Japan og Sveits er alle land som opplever økt kapitaltilførsel i perioder med økt økonomisk usikkerhet i verden.  Den økte etterspørselen sendte i dag renten på den tyske 10-årige statsobligasjonen ned med ett basispunkt til ny bunnrekord på 0,02 prosent. Bare den siste uken har renten på den tyske 10-åringen falt med fem basispunkter, og negativt territorium nærmer seg dermed med stormskritt.  Japan og Sveits, to andre trygge havner, er allerede i negativt territorium, men opplevde likevel nye bunnivåer der 10-åringene ble handlet til renter på henholdsvis -0,17 og -0,50 prosent.  Til tross for usikkerheten for hva som vil skje med økonomien til Storbritannia ved en eventuell «Brexit», satte også den britiske 10-åringen ny rekord ved å havne under 1,25 prosent.Og nettopp frykten for «Brexit» antas å være hovedgrunnen til den store etterspørselen etter statsobligasjoner.  - Det er på grunn av risikoen for Brexit. Folk er usikre på utfallet og kjøper derfor statsobligasjoner, sa visepresident i den amerikanske investeringsbanken Brown Brothers Harriman & Company, Masashi Murata, i en uttalelse til Bloomberg fredag.«Det er risk off»