- Eksponeringen har ikke forandret seg men nå vet vi mer om det, sier Gareth Allan i Bloomberg.Mitsubishi har lånt ut 85 milliarder dollar, Sumitomo Mitsui har lånt ut 77 milliarder mens Mizuha har lånt ut 48 milliarder dollar.Andelen lån til energisektoren er 5-7 prosent, anslår Allan. 
NB: Trykk play i videoruten dersom ikke avspillingen starter automatisk.