- Nordre Land praktiserer apartheid. Jeg gir meg aldri. Ikke når jeg dør engang, sier investoren til Dagens Næringsliv.For ti år siden kjøpte Sveaas de to skogteigene Skogstadlia og Brennstadlia i Nordre Land kommune. Ifølge avisen var de altfor små til å gi noe særlig utkomme, men investoren så for seg at han kunne bytte dem mot noe som lå nærmere de store skogsområdene selskapet hans Kistefos har eid i mange år.Siden er ingen ting gjort. Årsaken er at Kistefos ikke har fått konsesjon til å eie skogen, verken fra kommunen, i tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett. Ifølge konsesjonsloven skal nemlig eierskapet av skog ikke være konsentrert på få hender. Kistefos eier rundt 14 prosent av produktiv skog i Nordre Land.- Det er klart jeg tar det personlig. Jeg vet jeg har rett. Dette er vilkårlig maktmisbruk. Vedtaket er avsagt på feil grunnlag og med vikarierende argumentasjon. I nabokommunen Søndre Land, noen kilometer unna, er konklusjonen den motsatte. Der er Kistefos velkommen til å kjøpe mer skog. Det er jo helt vilt, at to kommuner med loven i hånd kan komme til diametralt motsatte konklusjoner i helt like saker, påpeker investoren.- Jeg er ingen rik feit jævel fra Oslo som ikke gjør noe lokalt. Vi driver to bedrifter og har 40 ansatte i Nordre Land. Kistefos var tidligere kommunens største arbeidsgiver, og er en bedrift som har satset der i mange år og prøvd å få til ting, sier Sveaas til DN.Ifølge avisen ønsker ikke avdelingsdirektør Bente Odlo hos Fylkesmannen i Oppland å kommentere Sveaas' uttalelser.