Den kinesiske sentralbanken har solgt finansielle eiendeler for hele 250 milliarder dollar siden 2014, skriver Bloomberg.Da landet har vært tvunget til å støtte sin egen valuta, og samtidig den kinesiske børsen, har sentralbanken gjort dette ved å frigjøre kapital i utlandet for å pumpe inn i det kinesiske markedet.Fra juli 2015 til mars 2016 solgte sentralbanken ifølge Bloomberg amerikanske aksjer for hele 126 milliarder dollar.Per i dag sitter den kinesiske sentralbanken på amerikanske aksjer verdt rundt 200 milliard dollar.I samme tidsperiode har nedsalget i amerikanske statsobligasjoner vært betydelig mindre, med en nedgang på kun 2 prosent tilsvarende 26 milliarder dollar.Det betydelige nedsalget er en god indikator for hvor utfordrende den økonomiske situasjonen er for Kina, skriver nyhetsbyrået.Å selge seg ned av aksjer og samtidig fokusere på eierskap i statsobligasjoner betyr at den kinesiske sentralbanken hurtig kan frigjøre kapital ved behov i fremtiden.