- Kjøp Storebrand-aksjen

DNB Markets anbefaler kjøp av Storebrand.

Fra DNB Markets' meglerbord. Foto: Are Haram, Finansavisen
Børs

Signalene fra Norges Bank bidro i går til en positiv utvikling for finanssektoren og blant annet Storebrand-aksjonærene dro nytte av en mindre oppjustering av rentebanen.«Selv om Storebrands eksponering mot renteutviklingen har kommet noe ned den siste tiden vil en langsiktig stigende rente fortsatt påvirke takten i etableringen av Solvency II-graden positivt og dermed også bedre de langsiktige utbytteutsiktene. Valgutfallet i UK vil imidlertid kunne dempe spillerommet for Norges Bank», skriver DNB Markets.Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Storebrand med et kursmål på 45 kroner pr aksje.

dnb markets
storebrand
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse