Moody's kutter vurderingen

Moody's ble fredag det tredje kredittvurderingsbyrået som vipper Finland ned fra toppkarakteren AAA.

Nedgraderingen begrunnes med at Moody's ikke ser noen utsikter for at Finlands gjeldsutfordringer skal bedres de neste fem årene. Fra før har også de andre store, globale kredittvurderingsbyråene, Fitch og Standard & Poor's, nedgradert Finland fra AAA til Aa1.Finland ligger an til svak økonomisk vekst de neste årene, og det vil svekke landets evne til å takle potensielle overraskelser, mener Moody's. Byrået anslår videre at finnenes gjeldsbyrde vil øke fra 60 prosent av bruttonasjonalproduktet i fjor til 67 prosent i 2018.– Den finske gjeldsveksten har vært vesentlig, og tiltakene som er planlagt for å snu trendene, kommer ikke uten utfordringer, uttaler Moody's.


Les også