- Naturlig å tro at mange ønsker denne aksjen i porteføljen

Foto: Saxo Bank

Noteringen av DONG Energy har fått stor oppmerksomhet, og det er naturlig å tro at en del fond og større aksjonærer ønsker aksjen inn i porteføljen. Kombinert med en rask overtegning, ligger det meste til rette for en suksessfull børsnotering, sier sales trader Scott Stousland i Saxo Bank.

- Her får du eksponering mot havbasert vindkraft som er et attraktivt segment av energimarkedet. Det er estimert at det skal bygges ca. 100 havbaserte vindmølleparker i Skandinavia over de neste fire årene. Nasjonale inventeringer innen fornybar energi nyter godt av dagens politiske støtte i Nord-Europa, sier sales trader Scott Stousland i Saxo Bank.Frem mot 2020 forventes det at havbaserte vindmølleparker vil være en viktig del av den overordnede politiske klimastrategien for mange av landene. Dette vil i så fall stiller DONG Energy i en god posisjon.Stousland trejjer også frem selskapets sterke verdikjede.- Den støttes av en innovativ og profesjonell selskapsprofil. Strategisk satsning innen vindkraft har gitt DONG Energy en mer transparent og forutsigbar inntjening, samt et tydeligere fokus på selskapets kjerneaktiviteter, mener han. Veksten i DONG Energy har også vært stabil frem mot børsnoteringen, og marginene har økt.- Basert på dagens indikert prissettingen av selskapet, blir aksjene ca. 25-30 prosent billigere enn lignende selskaper på det europeiske markedet, sier han. Men ting er sjelden sort eller hvitt. Stousland mener det også finnes flere gode grunner til å holde seg unna aksjen. En av grunnene er at energikostnaden for havbaserte vindmøller har steget hvert år siden 2000. Han ser derfor en vesentlig risiko for at prosjektkostnadene kan fortsette å stige.- Tilhengere av industrien håper ny teknologi i fremtiden vil redusere dette kostnadsnivået, men stadig er prisen det dobbelte av den vi ser for landbaserte vindmøller, legger han til. Og i konkurransen om fornybarkronene møter DONG Energy bare andre selskaper i samme segment. De møter også andre fornybare satsninger som kan påvirke vekstmulighetene til Dong Energy. Stousland peker på at solenergi har opplevd et kraftig fall i produksjonskostnadene, og blant annet har tatt store markedsandeler i Tyskland. - 62 prosent av topplinjen fra vindmølleparkene er finansiert av ulike former for statlige subsidier, som muligens kan utfases eller endres etter tidligere fastsatte 2020-mål. Politisk usikkerhet er derfor signifikant på lengre sikt, påpeker han.