Fred. Olsen Energy - foto hentet fra selskapets hjemmesider

Nedjusterer riggselskap - gjentar salg

DNB markets peker på at Fred Olsen Energy-aksjen ikke er så trygg som mange antar.

DNB Markets nedjusterer sitt kursmål på Fred. Olsen Energy til 15 kroner fra tidligere 20 kroner. Salgsanbefaling på aksjen fastholdes, ifølge TDN Finans.DNB Markets mener at Fred. Olsen Energy-aksjen ikke er så trygg som mange antar. I analysen, som er datert tirsdag 28. juni, vises det til at selskapet har lavere gjeldsgrad enn de fleste andre sammenlignbare selskaper, noe som gjør at Fred. Olsen Energy av mange oppfattes som en tryggere aksje.DNB Markets peker imidlertid på at med en gammel riggflåte og kontrakter som løper ut i løpet av kort tid, så fryktes det at selskapet kun kan ha én rigg i drift i andre kvartal 2017.For bransjen generelt kan det være risiko knyttet til ordrereserven ettersom oljeselskapene allerede har sikret mye riggkapasitet, vises det til.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også