Så stor er sjansen for rentekutt

sjeføkonom, handelsbanken

Klokken 10.00 kommer den ferske rentedommen fra Norges Bank.

Norges Bank kommer med sin ferske rentedom klokken 10.00, og som vanlig er det knyttet en viss spenning til utfallet.Konsensus er imidlertid at styringsrenten holdes uendret på 0,50 prosent, og ifølge dagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets er det bare 30 prosents sjanse for at det kommer et kutt i dag.- Men som tidligere annonsert, venter vi at Norges Bank holder renta i ro ved dette rentemøtet. Vi tror imidlertid Norges Bank vil signalisere at renta kan kuttes videre til 0,25 prosent innen året er omme, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i rapporten.Kutt i september?Rentebanen fra rentebeslutningen i mars innebærer en forventning om at styringsrenten skal kuttes med 25 basispunkter til 0,25 prosent innen september. Handelsbanken tror fortsatt at dette er et sannsynlig scenario.- Antakelig vil det være sannsynlighetsovervekt for kutt allerede i september. I tillegg tror vi at Norges Bank fortsatt vil holde døra på gløtt for at styringsrenta kan bli satt ned til null, men vi venter at tidspunktet for den ventede rentebunnen også skyves lenger ut i tid, skriver Due-Andresen.Lavere rentebane?Ifølge sjeføkonomen er det en rekke faktorer siden mars som bidrar til å trekke rentebanen ytterligere ned. Kronekursen er sterkere enn antatt, internasjonale renteforventninger har falt videre, veksten blant våre handelspartnere ser ut til å være svakere enn ventet, påslagene i pengemarkedet er høyere enn ventet og bankenes marginer har falt. I tillegg er inflasjons utsiktene noe svakere enn lagt til grunn i siste Pengepolitiske rapport, ettersom patene i arbeidslivet signaliserer lønnsforventninger som ligger et stykke under Norges Banks prognoser. - Men på den andre siden blir finanspolitikken for i år betydelig mer ekspansiv enn Norges Bank ventet, noe som trekker rentebanen opp. I tillegg er boligmarkedet og kredittveksten til norske husholdninger en bekymring for Norges Bank. I forsøk på å motvirke finansiell ustabilitet er det en uttalt strategi fra Norges Banks side å ”lene seg mot vinden”, dvs å sette renta litt høyere enn de ellers ville ha gjort i et forsøk på å begrense kreditveksten, skriver Due-Andresen, og legger til: - Dette er imidlertid en omstridt strategi, og mange tunge forskningsmiljøer tar til orde for at finansiell stabilitet heller skal trygges med mer målrettede midler enn styringsrenta. Resultatet av strategien blir ifølge henne antakeligvis at planlagte rentekutt skyves noe ut i tid, og at rentebanen som presenteres i dag dermed ligger noe over den forrige på kort sikt, mens den ligger noe under på lengre sikt.Det er ikke ventet store utslag i kronekursen, med mindre sentralbanken overrasker med en rentebane som avviker en del fra konsensus.Skulle det skje må vi derimot være forberedt på store endringer i kronekursen, avslutter Due-Andresen.