LAB Entreprenør AS, et datterselskap av AF Gruppen, er valgt av Lagunen DA som totalentreprenør for bygging av neste byggetrinn på Lagunen Storsenter i Bergen.Lagunen DA er eiet av Olav Thon Eiendomsselskap AS og Nordås Industrier AS. Kontrakten omfatter grunnarbeid, infrastruktur og peling for alle nye tilbygg og påbygg på eksisterende bygg.Videre består kontrakten av komplette tett hus arbeider, tekniske anlegg og innredning av alle fellesareal. Totalt areal for alle nye tilbygg og påbygg er ca 50.000 m2 BTA. Realiseringen av prosjektet er avhengig av godkjent rammetillatelse.Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 615 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Planlagt oppstart for byggearbeidene er i slutten av september 2016. Ferdigstillelse vil skje i begynnelsen oktober 2018 for alle butikkarealer, og begynnelsen oktober 2019 for kinodelen som omfatter 9 kinosaler.