Aega ASA har terminert forhandlingene om kjøp av en solarportefølje på 14MW. Det skjer etter funn i forbindelse med en due diligence-prosess.Aega meldte om intensjonsavtalen om kjøp 25. april