Onsdag arrangerte Hegnar.no investordag for nærmere 500 personer på Latter på Aker Brygge i Oslo. En rekke profilerte eksperter stilte opp for å gi råd om utviklingen i aksje-, olje-, og boligmarkedet.Seansen ble avrundet av Øystein Stray Spetalen som holdt et foredrag om hva som skal til for å bli en god investor.Investoren handlet sine første aksjer på slutten av 1970-tallet, og har siden starten på 80-tallet handlet regelmessig på Oslo Børs.- Suksess kommer gjennom knallhard jobbing, kanskje 3-4 prosent talent, enorm fokus, skepsis til alle oppleste og vedtatte sannheter, skepsis til alle autoriteter, disiplin, forsakelse og at man kan gå egne veier - uten å la seg lede av andre, slo Spetalen fast.Gang på gang understreket han viktigheten av å tenke selv og ikke høre på konsensus. Du blir ikke rik av å følge i sporene til tusenvis av mennesker.Investoren fortalte at verdens beste, dyreste og mest smertefulle universitet heter erfaring. Alt annet dreier seg om noen lærebøker du kan lese gjennom på et par dager og gjengi hva andre mennesker tror.
Spetalens suksesskriterier:
    Gode statistikk/matematikk-kunnskaperGode historie/samfunnskunnskaperGenerelt høyt allment kunnskapsnivåGod hukommelseGod observasjonErfaring
Her finner du Kapitals 400 rikeste
Det er ingen tvil om at Spetalen har lyktes veldig godt med sine investeringer. I den siste rangeringen foretatt av Kapital er han oppført med en formue på fire milliarder kroner.