De to partiene mener en juridisk betenkning burde gjennomføres før Stortinget tar stilling til saken, men fikk bare støtte av SV og Miljøpartiet De Grønne samt Frp-representanten Christian Tybring-Gjedde.Han vil overfor NTB ikke utdype hvorfor han brøt med partilinjen, men viser til at representantforslaget fra KrF ikke er behandlet av Frps gruppe. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum håper nå at Frp vil fristille sine representanter når saken skal avgjøres av et fullsatt Storting på mandag. Ettersom saken innebærer norsk suverenitetsavståelse, krever den i tråd med Grunnlovens paragraf 115 tre firedels flertall for å vedtas. Et utvalg Frp-representanter kan dermed vippe voteringsutfallet i mindretallets favør.Arbeiderpartiet har slått fast at det ikke er aktuelt å fristille sine representanter, mens Fremskrittspartiets Roy Steffensen sier det slik:– Ingen har bedt om å bli fristilt. Utgangspunktet vårt er at vi stemmer samlet.Regjeringen har støtte fra Ap og Venstre i spørsmålet om norsk tilpasning til EUs finanstilsyn. Konkret dreier det seg om å la EFTAs overvåkingsorgan ESA kontrollere at norske banker overholder EU-reglene. (©NTB)