Saken gjaldt skattefradrag for et valutatap på 99 millioner i forbindelse med overføring av penger til Transocean fra det norske datterselskapet Transhav, skriver .Onsdag kom dommen fra Høyesteretts dom, der det fastslås at det ble gitt uriktige opplysninger. Når Transocean likevel slipper tilleggsskatt, skyldes det at landets øverste domstol har kommet fram til at det var datterselskapet som hadde opplysningsplikt, ikke Transocean.– At Høyesterett blankt frifinner selskapet for tilleggsskatt betyr at Transocean i alle sakene som har vært ført mot selskapet, har sluppet tilleggsskatt, sier Transoceans advokat Ulf Werner Andersen til avisen.– Høyesterett har slått fast at Transocean ga uriktige opplysninger til ligningsmyndighetene. Vi tar til etterretning at retten ikke fant at ligningsloven gir adgang til bruk av tilleggsskatt i dette tilfellet, sier direktør Jan Magnus i direktoratets rettsavdeling etter at dommen ble kjent. (©NTB)