Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen Onsdag 8. juni 2016.Oslopakke 3
At det er blitt enighet om en Oslopakke 3 for utbyggingen og driftingen av veier og kollektivløsninger i Oslo og Akershus, med staten som bisitter, er bra. Vi snakker om prosjekter for 100 milliarder kroner.Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk til valg på at partiet ville kaste ethvert byråd som ville bygge en eneste meter vei på E18, men byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, måtte til slutt innse at forhandlinger betyr å gi og ta. Det blir en utbygging og forbedring av E18, om enn i beskjeden målestokk.Med alt det rotet og de utsettelser som har vært frem til i dag, har vi ingen tro på at alt vil forløpe som avtalepartnerne i dag tror. Prosjektet omhandler jo både veiutbygginger, kollektivterminal på Lysaker, ny T-bane og en voldsom økning i bompengeinnkrevingen.Den berømte og etterlengtede banen til Fornebu vil ikke bli ferdig før i 2024, og det er en skandale. Store deler av utbyggingen på Fornebu har vært basert på en baneløsning, men det er endeløse køer med busser og biler fordi man ikke har fått Fornebubanen på plass.Det vil være et under om den står ferdig i 2024. Beboere og ansatte i de mange kontorbygg (inkludert Telenor Arena) har ikke mye å glede seg over.Vi må nesten smile av planen om å stoppe de fleste busser på vei til Oslo på Lysaker, for så å lose passasjerene over på tog og T-bane. Da snakker vi vel om 2030.E18-utbyggingen, selv om det er en redusert og nedskalert utgave, vil kreve enormt av kommunale og statlige etater. Og slik Oslopakke 3 har vært håndtert og etterlevd hittil, er det ingen grunn til å tro at dette vil bli lett. Bilistene må holde ut noen tiår ennå.Dette ser selvfølgelig politikere og planleggere, og de glade forhandlere har bestemt seg for at prismekanismen og økte bompengeavgifter for alle skal styre trafikken og trafikktoppene.Hvis ikke, bryter hele Oslo-trafikken sammen i løpet av få år. Og samtidig skaffes penger til kollektivsatsingen.Økningen i bompengeavgiftene øker allerede i år, og deretter blir det mer og mer for hvert år.Dieselbilene må ut med mest (58 kroner sies det nå), og også elbilene må betale. Først 10 kroner pr. passering, og deretter 20 og 30 kroner.Det sies også at det kan bli snakk om å betale bomavgift både ved innkjørsel til og utkjørsel fra Oslo. Dyrt skal det bli.At elbilene må betale rushtidsavgift er logisk. Skal man ha bort rushtidstoppene for å spare tidskostnader (lange køer) må man selvfølgelig fjerne alle typer biler, og antallet elbiler øker jo raskt i Norge (særlig i Oslo-området).Bellona-leder Frederic Hauge, som er en stor elbiltilhenger og eier av en Tesla, har umiddelbart protestert mot at også elbiler må betale rushtidsavgift, men når selv Nguyen Berg aksepterer det, faller nok Hauges protest på stengrunn.Oslopakke 3 har mye godt i seg, og den måtte på plass for også å få staten med på en kollektivsatsing, men vi har ingen tro på at det kommer til å gå raskt. Målestokken blir Fornebubanen, og da er vi nok på 2030-tallet.