I børsmeldingen opplyser Veidekke at oppdraget innebærer anleggsarbeider som bygging av veinett, kabelføringer, fundamenter for vindturbiner og transformatorbygg. Kontrakten er verdt 190 millioner kroner ekskl. mva.Egersund Vindpark skal bygges ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune, noen kilometer øst for Egersund by.De 33 vindturbinene forventes å gi en samlet strømproduksjon på cirka 400 Gwh. Dette tilsvarer forbruket til 20.000 husholdninger eller forbruket til mer enn 100.000 elbiler.Prosjektet ligger nært de planlagte overføringskablene til Tyskland.