Fredag ble det kjent at BPs norske virksomhet fusjonerer med Det norske oljeselskap, som er dominert av Kjell Inge Røkkes Aker.BP-konsernsjef Bob Dudley reiste til Oslo for å signere papirene i det sammenslåtte selskapet. Ifølge DN skamroser Dudley Røkkes engasjement for å få til en fusjon og skape en ny oljegigant på norsk sokkel. – For å være ærlig, så tror jeg ikke handelen ville ha blitt noe av uten Røkkes personlige involvering, sier Dudley.Prosessen tok under to uker. Det første møtet mellom Dudley og Røkke fant sted i London mandag 31. mars. Fredag 3. juni møtte Røkke og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen Dudley og BPs konserndirektør for oppstrøm, Bernard Looney.– Vi brukte mye tid sammen og fikk tidlig en følelse av å være på samme bølgelengde. Det var en opplevelse av at man deler ambisjoner, engasjement og verdier. Vi så en lidenskap hos Røkke, og det har vært utrolig viktig for Bernard og meg, sier Dudley.