Bruce: Dette er dagens viktigste hendelse

Erik Bruce forteller hva du kan forvente deg av torsdagens møte i ECB.

Børs

- Dagens viktigste hendelse er møtet i ECB. Selv om de fleste ikke venter noen pengepolitiske endringer på dagens møte blir det svært spennende å høre hva Draghi sier på pressekonferansen, skriver Erik Bruce i dagens rapport fra Nordea.Det er særlig synet på virkningen på euroøkonomien av brexit, fallet i bankaksjer og nedgangen i obligasjonsrentene som blir interessant.- Draghi vil nok stresse at effekten av brexit er usikker, men antyde at han heller i retning av en moderat effekt. Han nevnte nylig et foreløpig anslag som tilsa 0,3 prosent til 0,5 prosent lavere vekst over de neste tre årene. Kanskje er han like bekymret for problemene i banksektoren, skriver Bruce.Nordea minner om at Draghi er ekstremt opptatt av at kredittkanalen er avgjørende for vekstutsiktene.- Den bedringen vi har sett i form av lavere utlånsrenter og lettere kredittpraksis, som ble bekreftet i ECB siste utlånsundersøkelse, betyr mye for ECBs syn. Men historisk har kredittvekst korrelert med utviklingen i europeiske bankaksjer og den siste utviklingen bekymrer nok, avslutter Bruce.

ecb
erik bruce
Nyheter
Børs