Det går trolig mot resesjon i USA

Skal vi tro kredittmarkedene ser det ut som det går mot resesjon i USA.

Kredittmarkedene priser inn seksti prosents sannsynlighet for resesjon i USA.
Børs

Sjeføkonom Steen Jakobsen i Saxo Bank bekymrer seg mer for kredittmarkedene enn brexit.For britenes del påpeker Jakobsen de positive effektene et fall i pundet historisk har hatt for britisk økonomi med nedgang i arbeidsledighet og oppsving i økonomisk vekst helt siden Black Wednesday i 1992.- Det er seksti prosents sannsynlighet for en resesjon i USADerimot trekker Jakobsen frem en rekke andre usikkerhetsmomenter som kan føre til en ytterligere styrking av dollaren, noe som i sin tur er negativt or fremvoksende økonomier. Og varsellampene har allerede begynt å blinke i kredittmarkedet.- Det er seksti prosents sannsynlighet for en resesjon i USA. Og markedet ignorerer dette, sier Jakobsen med referanse til utsiktene lest ut fra de korte og lange rentene.- Kredittmarkedene viser helt klare tegn på utmattelse nå. Vi er sent i sykelen og yieldkurven er nede i 88 basispunkter mellom 10- og 3-åringer, sier Steen Jakobsen i Saxo Bank.

saxo bank
makro
statsgjeld
rentemarkedet
kredittmarkedet
statsobligasjoner