DOF Installer - Foto: Selskapet

DOF fikk grønt lys fra bankene

DOF ASA har mottatt aksept fra alle bankene angående et nytt langsiktig lån i DOF Rederi AS.

Det nye lånet er ifølge børsmeldingen på tilsammen 3,8 milliarder kroner.Selskapets banker har som en del av denne refinansieringen akseptert en 75 prosents reduksjon i avdragene de neste tre årene på den nye fasiliteten i DOF Rederi og det 50 prosents eide DOF Deepwater for en 3 års periode. Dette vil gi en total likviditetseffekt på 1,3 milliarder.- De nye bankfasilitetene er betinget av tilfredsstillende dokumentasjon og vilkår for gjennomføring akseptabel for alle de involverte bankene, og som er i tråd med vanlig bankpraksis i tilsvarende transaksjoner, og forutsetter, blant annet, gjennomføring av en fortrinnsrettsemisjon og restrukturering av obligasjonsgjeld i DOF ASA, heter det i meldingen.Selskapet gjennomfører for tiden en fortrinnsrettemisjon, der Møgster-familien allerede har tegnet seg for 750 mill.Tegningsperiode for fortrinnsrettsemisjonen startet denne uken.Restrukturering av obligasjonslånene DOF09, DOF10, DOF11 ble godkjent av obligasjonseierne i hvert av de nevnte lånene den 5. juli 2016.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også