Fremoverlent Technip drar opp guidingen

Technip er før skjema med kostnadskutt og trekker opp guidingen i forbindelse med dagens kvartalspresentasjon.

NCC utvikler nytt hovedkontor for Technip Norge AS på Lysaker. Illustrasjon: Arcasa Arkitekter
Børs

Technip melder om en justert fortjeneste per aksje på 1,03 euro, mot -2,71 euro ved samme korsvei i fjor. Selskapet hadde engangskostnader på 57,0 millioner euro i kvartalet. I fjorårets 2. kvartal var engangskostnadene 570,4 millioner euro.Justert EBITDA var 324,4 millioner euro i 2. kvartal 2016, mot 353,0 millioner euro i samme periode året før. Justert EBITDA-margin bedret seg fra 11,4 til 11,5 prosent. Justert underliggende driftsresultat fra videreført virksomhet var på 260 millioner euro, ned fra 282 millioner euro samme periode året før.Justert underliggende OIFRA falt fra 281,5 millioner til 259,7 millioner euro. Kvartalets omsetning beløp seg til 2.813,9 millioner euro, mot 3.098,4 millioner ved samme korsvei for ett år siden. Ordreinngangen i 2. kvartal 2016 var 1.482 millioner, mot 1.510 millioner samme periode for ett år siden. For Subsea-virksomheten falt ordreinngangen fra 892 til 754 millioner euro. Ved utgangen av 2. kvartal var selskapets ordrebok på 13.533 millioner euro, herav 5.878 millioner euro innen subsea-divisjonen. Ved samme korsvei for ett år siden var backlog på 18.824 millioner euro. Selskapet melder også at kostnadskutt-programmet ligger før skjema, og Technip venter besparelser på 900 millioner euro allerede inneværende år. GuidingSelskapet gjentar at de venter en justert omsetning for subsea-virksomheten i intervallet 4,7-5,0 milliarder euro inneværende år.Guidingen for justert driftsresultat innen subsea ventes nå å bli rundt 680 millioner euro. Tidligere har Technip guidet i intervallet 640-680 millioner euro.Omsetningen for onshore/offshore ventes i intervallet 5,7-6,0 milliarder euro for 2016, mens guidet justert driftsresultat for denne divisjonen trekkes opp til «rundt 280 millioner euro», mot tidligere 240-280 millioner euro.Hele presentasjonen finner du her

technip
resultatrapport
Nyheter
Børs